Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łęki Szlacheckie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 76 z dnia 09 grudnia 2021 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-12-23 15:04:36
Zarządzenie nr 66 z dnia 29 października 2021 r. w spr. aktualizacji w miesiącu październiku wysokości podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2021 roku 2021-12-23 15:03:11
Zarządzenie nr 75 z dnia 02 grudnia 2021 r. w spr. ustalenia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-12-09 12:50:52
Zarządzenie nr 74 z dnia 02 grudnia 2021 r. w spr. ustalenia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-12-09 12:50:01
Zarządzenie nr 71 z dnia 08 listopada 2021 r. w spr. powołania komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2021-11-08 11:34:40
Zarządzenie nr 70 z dnia 08 listopada 2021 r. w spr. zmiany zarządzenia w spr. regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2021-11-08 11:33:18
Zarządzenie nr 68 z dnia 02 listopada 2021 r. w spr. wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-11-08 11:30:59
Zarządzenie nr 65 z dnia 29 października 2021 r. w spr. ustalenia 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-11-08 11:29:26
Zarządzenie nr 62 z dnia 20 października 2021 r. w spr. powołania komisji odbioru robót budowlanych 2021-11-08 11:28:00
Zarządzenie nr 54 z dnia 13 września 2021 r. w spr. powołania komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2021-09-15 11:52:54
Zarządzenie nr 53 z dnia 13 września 2021 r. w spr. zmiany zarządzenia w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2021-09-15 11:51:13
Zarządzenie nr 52 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w czwartym przetargu 2021-09-02 10:57:36
Zarządzenie nr 51 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w czwartym przetargu 2021-09-02 10:55:21
Zarządzenie nr 49 z dnia 16 lipca 2021 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne, wykorzystywanych do organizowania imprez okolicznościowych, szkoleń i spotkań 2021-09-02 10:53:55
Zarządzenie nr 48 z dnia 16 lipca 2021 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2021-09-02 10:50:54
Zarządzenie nr 36 z dnia 20 maja 2021 r. w spr. ustalenia 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-05-21 14:51:58
Zarządzenie nr 28 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w spr. ustalenia 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-04-27 10:41:51
Zarządzenie nr 29 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w spr. powołania komisji do ustalenia zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym Renault S 170 2021-04-22 09:44:38
Zarządzenie nr 26 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w spr. powołania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-04-16 09:24:28
Zarządzenie nr 25 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w spr. powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie informatycznym w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-04-16 09:19:06
Zarządzenie nr 24 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w spr. powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-04-16 09:17:16
Zarządzenie nr 23 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w spr. powołania w Urzędzie Gminy w Łęki Szlacheckie Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego 2021-04-16 09:14:42
Zarządzenie nr 22 z dnia 31 marca 2021 r. w spr. powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 2021-04-16 09:12:18
Zarządzenie nr 19 z dnia 24 marca 2021 r. w spr. powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w likwidowanej Filii Bibliotecznej w Trzepnicy 2021-03-25 13:57:44
Zarządzenie nr 16 z dnia 25 lutego 2021 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-03-22 10:13:27
Zarządzenie nr 14 z dnia 12 lutego 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu 2021-03-22 10:12:18
Zarządzenie nr 13 z dnia 10 lutego 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu 2021-03-22 10:11:37
Zarządzenie nr 12 z dnia 10 lutego 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu 2021-03-22 10:11:08
Zarządzenie nr 11 z dnia 28 stycznia 2021 r. w spr. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 dla których Gmina Łęki Szlacheckie jest organem prowadzącym 2021-03-22 10:08:05
Zarządzenie nr 10 z dnia 28 stycznia 2021 r. w spr. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 dla których Gmina Łęki Szlacheckie jest organem prowadzącym 2021-03-22 10:06:28
Zarządzenie nr 09 z dnia 28 stycznia 2021 r. w spr. przetargu na sprzedaż autobusu marki Autosan i powołania komisji przetargowej 2021-03-22 10:01:04
Zarządzenie nr 07 z dnia 22 stycznia 2021 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-03-22 09:59:44
Zarządzenie nr 06 z dnia 22 stycznia 2021 r. w spr. powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-03-22 09:58:48
Zarządzenie nr 05 z dnia 19 stycznia 2021 r. w spr. ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2021 r. 2021-03-22 09:55:37
Zarządzenie nr 04 z dnia 14 stycznia 2021 r. w spr. opracowania i wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy 2021-03-22 09:54:07
Zarządzenie nr 03 z dnia 12 stycznia 2021 r. w spr. zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Dobreniczki 2021-03-22 09:52:40
Zarządzenie nr 02 z dnia 04 stycznia 2021 r. w spr. ustalenia kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych 2021-03-22 09:50:59
Zarządzenie nr 01 z dnia 04 stycznia 2021 r. w spr. planu finansowego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-03-22 09:49:39
Zarządzenie nr 81 z dnia 31 grudnia 2020 r. w spr. zmian zarządzeń ustalających normy zużycia paliwa w koparko-ładowarce, ciągniku oraz ciągniku rolniczym Case JP/JX95 2021-03-22 09:44:48
Zarządzenie nr 79 z dnia 28 grudnia 2020 r. w spr. powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 2021-03-22 09:42:28
Zarządzenie nr 69 z dnia 23 listopada 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2021-03-22 09:41:22
Zarządzenie nr 08 z dnia 21 stycznia 2021 r. w spr. wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Łęki Szlacheckie 2021-01-22 15:02:02
Zarządzenie nr 80 z dnia 31 grudnia 2020 r. w spr. zasad udzielania zamówień o wartości 130 tys. PLN 2021-01-22 14:57:30
Zarządzenie nr 78 z dnia 22 grudnia 2020 r. w spr. przetargu na sprzedaż autobusu marki Autosan i powołania komisji przetargowej 2021-01-22 14:56:32
Zarządzenie nr 77 z dnia 18 grudnia 2020 r. w spr. powołania komisji odbioru robót budowlanych 2021-01-22 14:55:27
Zarządzenie nr 76 z dnia 14 grudnia 2020 r. w spr. ustalenia normy zużycia paliwa 2021-01-22 14:54:27
Zarządzenie nr 75 z dnia 14 grudnia 2020 r. w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania komisji egzaminacyjnej 2021-01-22 14:53:40
Zarządzenie nr 74 z dnia 10 grudnia 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-22 14:52:52
Zarządzenie nr 73 z dnia 30 listopada 2020 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie projektu budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 - autopoprawka 2021-01-22 14:51:41
Zarządzenie nr 70 z dnia 25 listopada 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-22 14:49:52
Zarządzenie nr 67 z dnia 10 listopada 2020 r. w spr. projektu budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 2021-01-22 14:48:50
Zarządzenie nr 66 z dnia 10 listopada 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-22 14:46:54
Zarządzenie nr 64 z dnia 28 października 2020 r. w spr. wartości godziwej nieruchomości 2021-01-22 14:45:49
Zarządzenie nr 61 z dnia 21 października 2020 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych 2021-01-22 14:44:49
Zarządzenie nr 60 z dnia 20 października 2020 r. w spr. powołania komisji do ustalenia wartości godziwej nieruchomości 2021-01-22 14:43:06
Zarządzenie nr 59 z dnia 19 października 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-22 14:42:12
Zarządzenie nr 57 z dnia 07 października 2020 r. w spr. powołania komisji nagród 2021-01-22 14:39:04
Zarządzenie nr 56 z dnia 05 października 2020 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-01-22 14:37:40
Zarządzenie nr 54 z dnia 10 września 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-22 14:35:48
Zarządzenie nr 53 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-22 14:35:00
Zarządzenie nr 49 z dnia 12 sierpnia 2020 r. w spr. zmiany zarządzenia w spr. powołania komisji przetargowej 2021-01-18 15:16:14
Zarządzenie nr 48 z dnia 24 lipca 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2021-01-18 15:15:05
Zarządzenie nr 44 z dnia 20 lipca 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-18 15:13:45
Zarządzenie nr 43 z dnia 20 lipca 2020 r. w spr. II przetargu na sprzedaż autobusu marki Autosan i powołania komisji przetargowej 2021-01-18 15:12:35
Zarządzenie nr 42 z dnia 14 lipca 2020 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do podmiotów prowadzących żłobki 2021-01-18 15:11:12
Zarządzenie nr 40 z dnia 08 lipca 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-18 15:09:51
Zarządzenie nr 39 z dnia 29 czerwca 2020 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Tomawa" 2021-01-18 15:07:12
Zarządzenie nr 38 z dnia 29 czerwca 2020 r. w spr. przetargu na sprzedaż autobusu marki Autosan i powołania komisji przetargowej 2021-01-18 15:05:23
Zarządzenie nr 37 z dnia 25 czerwca 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-18 15:04:07
Zarządzenie nr 36 z dnia 25 czerwca 2020 r. w spr. powołania komisji nagród 2021-01-18 15:02:34
Zarządzenie nr 35 z dnia 10 czerwca 2020 r. w spr. powołania koordynatora gminnego ds. informatyki dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2021-01-18 15:01:43
Zarządzenie nr 33 z dnia 04 czerwca 2020 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu 2021-01-18 15:00:10
Zarządzenie nr 32 z dnia 04 czerwca 2020 r. w spr. powołania Gminnego Biura Spisowego w Łękach Szlacheckich 2021-01-18 14:59:10
Zarządzenie nr 30 z dnia 29 maja 2020 r. w spr. zasad oznaczania dokumentacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2021-01-18 14:57:56
Zarządzenie nr 29 z dnia 29 maja 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-18 14:55:57
Zarządzenie nr 23 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w spr. zasad oznaczania dokumentacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 2021-01-18 14:54:44
Zarządzenie nr 22 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2021-01-18 14:52:21
Zarządzenie nr 21 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich za 2019 rok 2021-01-18 14:51:00
Zarządzenie nr 19 z dnia 23 marca 2020 r. w spr. wykazu szczególnych form udzielenia pomocy mieszkańcom Gminy Łęki Szlacheckie w przypadku poddania ich kwarantannie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym 2021-01-18 14:49:22
Zarządzenie nr 07 z dnia 31 stycznia 2020 r. w spr. zmiany zarządzenia w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2021-01-18 14:46:25
Zarządzenie nr 72 z dnia 30 listopada 2020 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej 2020-12-01 14:51:57
Zarządzenie nr 71 z dnia 30 listopada 2020 r. w spr. ustalenia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2020-12-01 14:50:53
Zarządzenie nr 63 z dnia 26 października 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2020-10-29 12:41:33
Zarządzenie nr 62 z dnia 23 października 2020 r. w spr. przyjęcia planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Łęki Szlacheckie 2020-10-29 12:39:21
Zarządzenie nr 55 z dnia 10 września 2020 r. w spr. wyznaczenia koordynatora oraz powołania zespołu ds. dostępności 2020-10-15 13:45:22
Zarządzenie nr 52 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-08-28 14:04:29
Zarządzenie nr 50 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu Pracy dla Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2020-08-28 13:51:47
Zarządzenie nr 34 z dnia 09 czerwca 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2020-06-10 14:08:35
Zarządzenie nr 31 z dnia 01 czerwca 2020 r. w spr. ustalenia 12 czerwca 2020 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2020-06-02 08:37:52
Zarządzenie nr 28 z dnia 25 maja 2020 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3926E Kobiele Wielkie - Lubień na odcinku od km 18+959 do km 27+ 427 (etap 4 dł. 1200mb)? 2020-05-27 14:12:36
Zarządzenie nr 27 z dnia 12 maja 2020 r. w spr. upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Łęki Szlacheckie, wpisów w księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych 2020-05-27 14:11:17
Zarządzenie nr 26 z dnia 12 maja 2020 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-05-12 14:05:00
Zarządzenie nr 25 z dnia 08 maja 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2020-05-11 08:30:52
Zarządzenie nr 24 z dnia 06 maja 2020 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2020-05-11 08:29:35
Zarządzenie nr 20 z dnia 23 marca 2020 r. w spr. zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Łęki Szlacheckie 2020-04-17 11:12:45
Zarządzenie nr 17 z dnia 16 marca 2020 r. w spr. powołania komisji, która dokona brakowania zgromadzonej dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku Województwa Łódzkiego oraz z wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. 2020-04-17 11:10:30
Zarządzenie nr 16 z dnia 16 marca 2020 r. w spr. powołania komisji do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" przechowywanej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2020-04-17 11:08:12
Zarządzenie nr 15 z dnia 16 marca 2020 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2020-04-17 11:06:35
Zarządzenie nr 14 z dnia 09 marca 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości będącej własnością gminy Łęki Szlacheckie 2020-04-17 11:05:26
Zarządzenie nr 13 z dnia 09 marca 2020 r. w spr. powołania koordynatora gminnego ds. informatyki dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 2020-04-17 11:04:09
Zarządzenie nr 12 z dnia 02 marca 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości będącej własnością gminy Łęki Szlacheckie 2020-04-17 11:02:12
Zarządzenie nr 08 z dnia 06 lutego 2020 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu 2020-04-17 10:53:24
Zarządzenie nr 05 z dnia 24 stycznia 2020 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2020-04-17 10:51:20
Zarządzenie nr 02 z dnia 10 stycznia 2020 r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020 - 2022 2020-04-17 10:50:04
Zarządzenie nr 01 z dnia 03 stycznia 2020 r. w spr. planu finansowego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok 2020-04-17 10:48:24
Zarządzenie nr 18 z dnia 23 marca 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2020-03-25 14:19:19
Zarządzenie nr 09 z dnia 07 lutego 2020 r. w spr. opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łęki Szlacheckie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 2020-02-12 14:23:23
Zarządzenie nr 03 z dnia 21 stycznia 2020 r. w spr. terminów przeprowadzenia postępowania rekrutycyjnego i postepowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 dla których Gmina Łęki Szlacheckie jest organem prowadzącym 2020-01-31 12:46:13
Zarządzenie nr 79 z dnia 31 grudnia 2019 r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2020-01-28 10:23:06
Zarządzenie nr 78 z dnia 13 grudnia 2019 r. w spr. zmian w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:21:39
Zarządzenie nr 77 z dnia 11 grudnia 2019 r. w spr. zmian w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:20:55
Zarządzenie nr 75 z dnia 06 grudnia 2019 r. w spr. zmiany projektu budżetu gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2024 - autopoprawka 2020-01-28 10:18:45
Zarządzenie nr 74 z dnia 03 grudnia 2019 r. w spr. zmiany projektu budżetu gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2024 - autopoprawka 2020-01-28 10:17:40
Zarządzenie nr 72 z dnia 29 listopada 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:15:24
Zarządzenie nr 70 z dnia 18 listopada 2019 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości będącej własnością gminy Łęki Szlacheckie 2020-01-28 10:14:09
Zarządzenie nr 68 z dnia 14 listopada 2019 r. w spr. projektu budżetu gminy Łęki Szlacheckie na rok 2020 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2024 2020-01-28 10:08:02
Zarządzenie nr 67 z dnia 31 października 2019 r. w spr. powołania komisji do ustalenia zużycia paliwa w ciągniku rolniczym CASE 2020-01-28 10:03:35
Zarządzenie nr 66 z dnia 31 października 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:01:51
Zarządzenie nr 65 z dnia 25 października 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 10:01:07
Zarządzenie nr 62 z dnia 10 października 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:59:46
Zarządzenie nr 60 z dnia 30 września 2019 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2020-01-28 09:57:48
Zarządzenie nr 58 z dnia 25 września 2019 r. w spr. powołania komisji nagród 2020-01-28 09:55:57
Zarządzenie nr 57 z dnia 25 września 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:55:09
Zarządzenie nr 56 z dnia 23 września 2019 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w trakcie budowy wraz ze zmianą sposobu uzytkowania części pomieszczeń na żłobek(etap 1 - roboty elewacyjne oraz instalacyjne wod-kan) 2020-01-28 09:53:55
Zarządzenie nr 55 z dnia 20 września 2019 r. w spr. zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łęki Szlacheckie 2020-01-28 09:50:18
Zarządzenie nr 52 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:48:21
Zarządzenie nr 50 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w spr. powołania koordynatora gminnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2020-01-28 09:46:24
Zarządzenie nr 49 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2020-01-28 09:43:02
Zarządzenie nr 47 z dnia 19 lipca 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:40:54
Zarządzenie nr 34 z dnia 06 czerwca 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-01-28 09:38:14
Zarządzenie nr 33 z dnia 17 maja 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:36:31
Zarządzenie nr 32 z dnia 15 maja 2019 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-01-28 09:35:20
Zarządzenie nr 28 z dnia 06 maja 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:32:57
Zarządzenie nr 27 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich za 2018 rok 2020-01-28 09:31:03
Zarządzenie nr 26 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2020-01-28 09:29:01
Zarządzenie nr 71 z dnia 28 listopada 2019 r. w spr. ustalenia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2019-12-03 15:05:00
Zarządzenie nr 64 z dnia 10 października 2019 r. w spr. uaktualnienia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łęki Szlacheckie 2019-10-24 14:13:34
Zarządzenie nr 63 z dnia 10 października 2019 r. w spr. skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków i wyłączenia karty adresowej 2019-10-24 14:12:11
Zarządzenie nr 61 z dnia 10 października 2019 r. w spr. skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków i wyłączenia karty adresowej 2019-10-24 14:11:20
Zarządzenie nr 48 z dnia 19 lipca 2019 r. w spr. przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Łęki Szlacheckie 2019-07-24 14:58:28
Zarządzenie nr 46 z dnia 19 lipca 2019 r. w spr. ustalenia 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2019-07-24 14:49:51
Zarządzenie nr 45 z dnia 12 lipca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-07-15 14:56:54
Zarządzenie nr 44 z dnia 03 lipca 2019 r. w spr. ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej suszą na terenie Gminy Łęki Szlacheckie 2019-07-09 12:16:21
Zarządzenie nr 43 z dnia 28 czerwca 2019 r. w spr. określenia procedury przekazania mienia Publicznego Gimnazjum im. Stefana Grota Roweckiego w Tomawie oraz dokonania innych czynności formalno-prawnych 2019-07-09 12:13:59
Zarządzenie nr 42 z dnia 28 czerwca 2019 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok 2019-07-09 12:10:50
Zarządzenie nr 41 z dnia 28 czerwca 2019 r. w spr. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2019 - 2023 2019-07-09 12:09:32
Zarządzenie nr 38 z dnia 14 czerwca 2019 r. w spr. zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gmina Łęki Szlacheckie 2019-07-09 11:58:21
Zarządzenie nr 37 z dnia 11 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. "Przbudowa drogi w miejscowości Piwaki" 2019-07-09 11:56:41
Zarządzenie nr 36 z dnia 11 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3926E Kobiele Wielkie - Lubień na odcinku od km 18+959 do km 27+427 (etap 3 dł. 1300 mb)") 2019-07-09 11:54:59
Zarządzenie nr 40 z dnia 25 czerwca 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-06-27 08:59:35
Zarządzenie nr 39 z dnia 18 czerwca 2019 r. w spr. odwołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2019-06-27 08:57:48
Zarządzenie nr 29 z dnia 06 maja 2019 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2019-05-06 14:32:21