Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łęki Szlacheckie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Honorowy Patronat Wójta Gminy

Objęcie patronatem honorowym przez Wójta Gminy Łęki Szlacheckie  jest wyróżnieniem podkreślającym rangę przedsięwzięć, które w znacznym stopniu przyczyniają się do promocji gminy, integracji mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, sportowych korzystnych dla gminy i jego mieszkańców. Poprzez udzielenie patronatu honorowego rozumie się także wyrażenie zgody na posługiwanie się przez wnioskodawcę herbem gminy Łęki Szlacheckie.

Patronatem honorowym mogą być objęte: koncerty niekomercyjne, wydarzenia kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia uznane przez Wójta Gminy Łęki Szlacheckie za ważne.

Występując o patronat honorowy Wójta Gminy Łęki Szlacheckie  należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej w zakładce Urząd Gminy Łęki Szlacheckie  lub w Biuletynie Informacji Publicznej i dostarczyć go do Urzędu Gminy na 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone. Wniosek można złożyć wysyłając listownie na adres: Urząd Gminy Łęki Szlacheckie, Łęki Szlacheckie 13D, 97-352 Łęki Szlacheckie lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do urzędu.

Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje osobiście Wójt Gminy Łęki Szlacheckie.

Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego czy organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału wójta w imprezie.

O patronat wójta może ubiegać się wyłącznie główny organizator imprezy.

Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy Wójta Gminy Łęki Szlacheckie  zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, żeby impreza przebiegała zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami. Umieszczenie informacji o patronacie na materiałach promocyjnych i informacyjnych. Poinformowanie o posiadanym patronacie uczestników przedsięwzięcia.

Wycofanie się z udzielonego patronatu może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia w terminie 30 dni po imprezie sprawozdania zawierającego opis przebiegu imprezy wraz z dokumentacją fotograficzną.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie nr 29 (PDF, 1.97Mb) 2022-04-08 14:32:09 24
sprawozdanie patronat (DOCX, 13.77Kb) 2022-04-08 14:32:09 8
wniosek o patronat (DOC, 29.00Kb) 2022-04-08 14:32:09 18
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Szumieł

Data wytworzenia:
08 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Michał Szumieł

Data publikacji:
08 kwi 2022, godz. 14:32

Osoba aktualizująca informacje

Michał Szumieł

Data aktualizacji:
08 kwi 2022, godz. 14:32