Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łęki Szlacheckie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
2024-05-10 Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z GPO i infrastrukturą towarzyszącą 2024-05-10 13:49:49
Rozbudowa drogi - Dobrenice 2024-02-22 12:11:27
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łęki Szlacheckie 2024-01-29 14:39:17
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia 2024-01-04 14:15:23
Rozbudowa drogi - Felicja 2023-09-18 14:16:35
Budowa sieci wodociągowej 2023-09-18 14:15:49
Budowa oświetlenia ulicznego - 6 słupów 2023-08-04 15:18:44
Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie gminy Łęki Szlacheckie 2023-08-01 15:09:41
Program ochrony środowiska dla Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2023 - 2026 z perspektywą do 2028 roku 2023-06-14 14:11:19
Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na terenie gminy Łęki Szlacheckie 2023-06-05 15:07:32
Przebudowa i budowa sieci el.-en. SN-15kV u nN -0,4kV 2023-05-22 15:05:26
Wprowadzenie oczyszczonych ścieków do ziemi 2023-05-12 10:53:56
Zalesienie terenu niezalesionego na terenie obrębu Dorszyn 2023-05-09 12:32:21
Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników dla bojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 432 DJP 2023-04-13 12:59:09
Budowa drogi obręb Górale 2023-02-07 14:20:17
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 2023-02-06 12:44:57
Wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodnej 2022-12-14 15:06:22
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategii oceny oddziaływania na środowisko projektu :Strategii rozwoju gminy Łęki Szlacheckie do 2030 roku" 2022-11-16 13:35:26
Wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodnej 2022-08-12 14:17:45
Budowa 1 - 6 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 6,5 MW w m. Ogrodzona 2022-05-31 14:28:44
Budowa sieci wodociągowej obręb Piwaki i Dorszyn 2022-05-17 14:52:33
Budowa sieci wodociągowej obreb Podstole 2022-05-17 14:52:02
Zamiar włączenia do gminnej ewidencji zabytków nowej karty adresowej zabytku-kapliczki z XIX wieku zlokalizowanej w miejscowości Żerechowa 2022-05-05 09:54:41
Nakaz usunięcia odpadów różnego rodzaju magazynowanych w sposób niezorganizowany w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym działki o numerze ewid. 589 (obręb Huta) 2022-03-16 14:31:04
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Piwaki 1 wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 4 MW z możliwości realizacji etapowej 2022-03-10 14:55:12
Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno - biurowy 2021-12-30 15:06:06
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV wraz z kanalizacją techniczną światłowodową oraz słupów linii napowietrznej SN-15kV 2021-12-13 14:44:44
Uruchomienie centrum obróbki powierzchniowej w Łękach Szlacheckich 2021-08-03 14:42:51
Budowa do 7 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 7 MW w m. Dobrenice 2021-07-14 13:42:58
Budowa dojazdu pożarowego nr L 7P w leśnictwie Bąkowa Góra 2021-04-27 10:44:14
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 236, 237 i 238 położonych w obrębie Tomawa 2020-07-15 13:45:14
Budowa dojazdu pożarowego nr L 7P w leśnictwie Bąkowa Góra 2020-03-17 15:02:36
Likwidacja sączków melioracyjnych oraz wykonanie nowego rurociągu drenarskiego 2020-03-06 11:12:10
Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2020-01-07 13:06:37
Budowa budynku inwentarsko - składowego o obsadzie do 40 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2019-11-27 14:43:53
Pobór wód podziemnych dla potrzeb zakładu oraz zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie 2019-08-08 10:03:57
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Łękach Szlacheckich z przeznaczeniem na pomieszczenia przedszkolne 2019-07-22 14:34:51
Budowa linii kablowych, słupa, złącza kablowego obręb Tomawa 2019-04-18 14:26:57
Budowa linii kablowych, słupa, złącza kablowego obręb Tomawa 2019-03-28 13:17:32
Pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków 2019-01-29 14:17:04
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Teklin III" 2019-01-28 12:42:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
11 gru 2018

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
11 gru 2018, godz. 14:02

Osoba aktualizująca informacje

Super Admin

Data aktualizacji:
11 gru 2018, godz. 14:02