Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łęki Szlacheckie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2023 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 74 z dnia 28 grudnia 2023 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2024-04-18 12:39:07
Zarządzenie nr 73 z dnia 27 grudnia 2023 r. w spr. powołania komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko 2023-12-28 09:11:42
Zarządzenie nr 72 z dnia 20 grudnia 2023 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego 2023-12-28 09:09:48
Zarządzenie nr 71 z dnia 20 grudnia 2023 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2024-04-18 12:38:45
Zarządzenie nr 70 z dnia 18 grudnia 2023 r. w spr. ustalenia 2 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2024-04-18 12:38:23
Zarządzenie nr 69 z dnia 15 grudnia 2023 r. w spr. przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego Iveco E.Cargo i powołania komisji przetargowej 2024-04-18 12:38:02
Zarządzenie nr 68 z dnia 06 grudnia 2023 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 812/30 położonej w miejscowości Łęki Szlacheckie stanowiącej własność Gminy Łęki Szlacheckie oraz sporządzenia wykazu ww. nieruchomości 2024-04-18 12:37:36
Zarządzenie nr 67 z dnia 04 grudnia 2023 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie projektu budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2028 - autopoprawka 2024-04-18 12:37:01
Zarządzenie nr 66 z dnia 04 grudnia 2023 r. w spr. wartości godziwej nieruchomości 2024-04-18 12:36:28
Zarządzenie nr 65 z dnia 28 listopada 2023 r. w spr. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym Renault MDB3 2024-04-18 12:36:08
Zarządzenie nr 64 z dnia 28 listopada 2023 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2024-04-18 12:35:32
Zarządzenie nr 63 z dnia 21 listopada 2023 r. w spr. powołania komisji do dokonania końcowego odbioru robót na zadaniu pn: "Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w miejscowości Żerechowa" 2024-04-18 12:31:29
Zarządzenie nr 62 z dnia 20 listopada 2023 r. w spr. powołania komisji do ustalenia wartości godziwej nieruchomości 2024-04-18 12:31:04
Zarządzenie nr 61 z dnia 09 listopada 2023 r. w spr. projektu budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2024 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2028 2024-04-18 12:30:39
Zarządzenie nr 60 z dnia 09 listopada 2023 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2024-04-18 12:29:47
Zarządzenie nr 59 z dnia 09 listopada 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2024-04-18 12:29:21
Zarządzenie nr 58 z dnia 19 października 2023 r. w spr. ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 567/5, 569/18, obręb Trzepnica, o łącznej pow. 0,0181 ha, stanowiącej własność Gminy Łęki Szlacheckie 2023-10-20 13:44:08
Zarządzenie nr 57 z dnia 19 października 2023 r. w spr. ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 566/3, 569/14, obręb Trzepnica, o łącznej pow. 0,0061 ha, stanowiącej własność Gminy Łęki Szlacheckie 2023-10-20 13:43:35
Zarządzenie nr 56 z dnia 19 października 2023 r. w spr. ustalenia 10 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2023-10-20 13:49:42
Zarządzenie nr 55 z dnia 09 października 2023 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2024-04-18 12:28:58
Zarządzenie nr 54 z dnia 03 października 2023 r. w spr. zasad oznaczenia dokumentacji do realizacji zadania w ramach projektu "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żerechowa oraz sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęki Szlacheckie" 2024-04-19 12:55:49
Zarządzenie nr 53 z dnia 03 października 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-10-10 14:44:03
Zarządzenie nr 52 z dnia 02 października 2023 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2024-04-18 12:28:32
Zarządzenie nr 51 z dnia 02 października 2023 r. w spr. powołania komisji do ustalenia zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym Renault MDB3D 2023-10-02 14:38:08
Zarządzenie nr 50 z dnia 28 września 2023 r. w spr. powołania komisji do dokonania końcowego odbioru robót na zadaniu pn: "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ogrodzona" 2024-04-18 12:27:46
Zarządzenie nr 49 z dnia 27 września 2023 r. w spr. powołania komisji nagród 2024-04-18 12:27:22
Zarządzenie nr 48 z dnia 27 września 2023 r. w spr. obsługi informatycznej OkW 2024-04-18 12:26:58
Zarządzenie nr 47 z dnia 27 września 2023 r. w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Łęki Szlacheckie 2024-04-18 12:26:34
Zarządzenie nr 46 z dnia 13 września 2023 r. w spr. przeznaczenia do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bez przetargu i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego 2023-09-15 12:55:00
Zarządzenie nr 45 z dnia 13 września 2023 r. w spr. ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym 2023-09-15 12:54:08
Zarządzenie nr 44 z dnia 12 września 2023 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą 2023-09-15 12:47:23
Zarządzenie nr 43 z dnia 08 września 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2024-04-18 12:26:14
Zarządzenie nr 42 z dnia 01 września 2023 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2024-04-18 12:25:45
Zarządzenie nr 41 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie ewidencyjnym ... 2024-04-18 12:25:19
Zarządzenie nr 40 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w spr. powołania koordynatora gminnego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. 2024-04-18 12:24:40
Zarządzenie nr 39 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w spr. przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnych umów dzierżawy, ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łęki Szlacheckie i ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego 2023-08-11 08:07:20
Zarządzenie nr 38 z dnia 25 lipca 2023 r. w spr. ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwie rolnym i działkach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej suszą na terenie Gminy Łęki Szlacheckie 2024-04-18 12:24:15
Zarządzenie nr 37 z dnia 19 lipca 2023 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2023-08-11 08:04:38
Zarządzenie nr 36 z dnia 18 lipca 2023 r. w spr. powołania komisji do dokonania końcowego odbioru robót na zadaniu pn. "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Łęki Szlacheckie" 2023-08-11 08:02:52
Zarządzenie nr 35 z dnia 18 lipca 2023 r. w spr. ustalenia 14 lipca 2023 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2023-08-11 08:00:45
Zarządzenie nr 34 z dnia 17 lipca 2023 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej 2024-04-18 12:23:53
Zarządzenie nr 33 z dnia 17 lipca 2023 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej 2024-04-18 12:23:33
Zarządzenie nr 32 z dnia 11 lipca 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-08-11 07:59:20
Zarządzenie nr 31 z dnia 11 lipca 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-08-11 07:58:27
Zarządzenie nr 30 z dnia 28 czerwca 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-08-11 07:57:34
Zarządzenie nr 29 z dnia 20 czerwca 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-06-28 09:06:59
Zarządzenie nr 28 z dnia 20 czerwca 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-06-28 09:06:23
Zarządzenie nr 27 z dnia 15 czerwca 2023 r. w spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie na podstawie umowy o pracę 2023-08-11 07:56:34
Zarządzenie nr 26 z dnia 12 czerwca 2023 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich z siedzibą w Ogrodzonej za 2022 rok 2024-04-19 12:52:41
Zarządzenie nr 25 z dnia 12 czerwca 2023 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2024-04-18 12:23:11
Zarządzenie nr 24 z dnia 01 czerwca 2023 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wskazania koordynatora czynności kancelaryjnych 2023-06-01 11:41:16
Zarządzenie nr 23 z dnia 31 maja 2023 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 565/4 i nr 569/6, położonej w miejscowości Trzepnica stanowiącej własność Gminy Łęki Szlacheckie oraz sporządzenia wykazu ww. nieruchomości 2024-04-18 12:22:52
Zarządzenie nr 22 z dnia 29 maja 2023 r. w spr. rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2024-04-18 12:22:32
Zarządzenie nr 21 z dnia 29 maja 2023 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2023-05-30 14:36:32
Zarządzenie nr 20 z dnia 18 maja 2023 r. w spr. ustalenia 9 czerwca 2023 r. dniam wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2023-05-18 11:30:43
Zarządzenie nr 19 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-05-09 12:42:36
Zarządzenie nr 18 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w spr. ustalenia 2 maja 2023 r. dniam wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2023-04-21 13:20:31
Zarządzenie nr 17 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w spr. wartości godziwej nieruchomści 2024-04-18 12:22:08
Zarządzenie nr 16 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-04-21 13:19:01
Zarządzenie nr 15 z dnia 04 kwietnia 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-04-06 10:53:57
Zarządzenie nr 14 z dnia 04 kwietnia 2023 r. w spr. powołania komisji naboru oraz o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2023-04-06 10:53:12
Zarządzenie nr 13 z dnia 27 marca 2023 r. w spr. powołania komisji do ustalenia wartości godziwej nieruchomości 2023-04-06 10:51:19
Zarządzenie nr 12 z dnia 15 marca 2023 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2023-04-06 10:50:09
Zarządzenie nr 11 z dnia 14 lutego 2023 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2023-04-06 10:48:57
Zarządzenie nr 10 z dnia 01 lutego 2023 r. w spr. zasad oznaczenia dokumentacji do realizacji grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" 2023-04-06 10:47:44
Zarządzenie nr 9 z dnia 01 lutego 2023 r. w spr. ustalenia normy zużycia paliwa przez ciągnik rolniczy BASAK 5120 2023-04-06 10:46:15
Zarządzenie nr 8 z dnia 01 lutego 2023 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2023-04-06 10:45:10
Zarządzenie nr 7 z dnia 31 stycznia 2023 r. w spr. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniajacego do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2023/2024 dla których Gmina Łęki Szlacheckie jest organem prowadzącym 2023-04-06 10:44:00
Zarządzenie nr 6 z dnia 31 stycznia 2023 r. w spr. terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok 2023/2024 dla których Gmina Łęki Szlacheckie jest organem prowadzącym 2023-04-06 10:41:41
Zarządzenie nr 5 z dnia 24 stycznia 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-01-25 15:07:22
Zarządzenie nr 4 z dnia 09 stycznia 2023 r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2023 - 2025 2023-04-06 10:39:22
Zarządzenie nr 3 z dnia 9 stycznia 2023 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2023-01-12 14:05:22
Zarządzenie nr 02 z dnia 04 stycznia 2023 r. w spr. planu finansowego Urzedu Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok 2024-04-18 12:21:47
Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2023 r. w spr. rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2023-01-13 12:58:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
12 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Michał Szumieł

Data publikacji:
12 sty 2023, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Michał Szumieł

Data aktualizacji:
12 sty 2023, godz. 14:00