Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łęki Szlacheckie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2022 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 86 z dnia 14 grudnia 2022 r. w spr. wprowadzenia procedury windykacji należności w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2022-12-21 12:47:25
Zarządzenie nr 85 z dnia 09 grudnia 2022 r. w spr. przyjcia raportu z procedur w zakresie dostępności 2022-12-14 15:10:43
Zarządzenie nr 84 z dnia 09 grudnia 2022 r. w spr. zmian w budżecie Gminy łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-12-21 12:47:04
Zarządzenie nr 83 z dnia 30 listopada 2022 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie: projektu budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028 - autopoprawka 2022-12-21 12:46:39
Zarządzenie nr 82 z dnia 30 listopada 2022 r. w spr. wartości godziwej nieruchomości 2022-12-21 12:46:15
Zarządzenie nr 81 z dnia 29 listopada 2022 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 2022-12-05 14:32:33
Zarządzenie nr 80 z dnia 21 listopada 2022 r. w spr. powołania komisji do ustalenia wartości godziwej nieruchomości 2022-12-21 12:45:52
Zarządzenie nr 79 z dnia 21 listopada 2022 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-11-21 13:16:02
Zarządzenie nr 78 z dnia 21 listopada 2022 r. w spr. powołania komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2022-11-21 13:14:45
Zarządzenie nr 77 z dnia 18 listopada 2022 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-12-21 12:45:23
Zarządzenie nr 76 z dnia 16 listopada 2022 r. w spr. ustalenia wysokości stawki opłaty przez Gminę odbioru i wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Łęki Szlacheckie 2022-12-21 12:44:58
Zarządzenie nr 75 z dnia 14 listopada 2022 r. w spr. przetargu na sprzedaż autobusu marki autosan i powołania komisji przetargowej 2022-11-21 13:13:01
Zarządzenie nr 74 z dnia 10 listopada 2022 r. w spr. projektu budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2023 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028 2022-12-21 12:44:35
Zarządzenie nr 73 z dnia 08 listopada 2022 r. w spr. przeznaczenia do wydzierżawienia i zawarcia kolejnej umowy dzierżawy, ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łęki Szlacheckie i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 2022-11-21 13:11:25
Zarządzenie nr 72 z dnia 17 października 2022 r. w spr. wartości godziwej nieruchomości 2022-12-21 12:43:52
Zarządzenie nr 71 z dnia 14 października 2022 r. w spr. ustalenia 31 paxdziernika 2022 roku dniem wolny od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2022-10-18 14:03:18
Zarządzenie nr 69 z dnia 07 października 2022 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2022-12-21 12:43:20
Zarządzenie nr 68 z dnia 07 października 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-10-11 13:34:58
Zarządzenie nr 67 z dnia 03 października 2022 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Strategii Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie do 2030 roku" 2022-12-21 12:42:54
Zarządzenie nr 66 z dnia 29 września 2022 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-12-21 12:42:24
Zarzadzenie nr 65 z dnia 29 września 2022 r. w spr. powołania komisji do ustalenia wartości godziwej nieruchomości 2022-12-21 12:41:39
Zarządzenie nr 64 z dnia 29 września 2022 r. w spr. powołania rzeczoznawców ds. szacowania o których mowa w art. 49 ust. 12.ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U z 2020 r. poz 1421 ze zm.) 2022-12-21 12:41:18
Zarządzenie nr 63 z dnia 28 września 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-12-21 12:40:56
Zarządzenie nr 62 z dnia 26 września 2022 r. w spr. ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Łęki Szlacheckie 2022-12-21 12:40:18
Zarządzenie nr 61 z dnia 15 września 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-12-21 12:39:47
Zarządzenie nr 60 z dnia 09 września 2022 r. w spr. wartości godziwej nieruchomości 2022-12-21 12:39:19
Zarządzenie nr 59 z dnia 05 września 2022 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-09-14 13:24:10
Zarządzenie nr 58 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-09-14 13:23:01
Zarządzenie nr 57 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w spr. powołania komisji do ustalenia wartości godziwej nieruchomości 2022-12-21 12:38:41
Zarządzenie nr 56 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-08-25 18:51:06
Zarządzenie nr 55 z dnia 28 lipca 2022 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2022-12-21 12:38:08
Zarządzenie nr 54 z dnia 28 lipca 2022 r. w spr. przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP z terenu gminy Łęki Szlacheckie 2022-07-29 14:20:03
Zarządzenie nr 53 z dnia 28 lipca 2022 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dla zadania pn. "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie" 2022-12-21 12:37:47
Zarządzenie nr 52 z dnia 19 lipca 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-07-21 14:10:18
Zarządzenie nr 51 z dnia 11 lipca 2022 r. w spr. powołania komisji egzaminacyjnej 2022-12-21 12:37:23
Zarządzenie nr 50 z dnia 30 czerwca 2022 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-09-14 13:21:26
Zarządzenie nr 49 z dnia 28 czerwca 2022 r. w spr. wartości godziwej nieruchomości 2022-12-21 12:37:00
Zarządzenie nr 48 z dnia 24 czerwca 2022 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz uzytkownika wieczystego działki nr 812/28 położonej w miejscowości Łęki Szlacheckie stanowiącej własność Gminy Łęki Szlacheckie oraz sporządzenia wykazu ww. nieruchomości 2022-12-21 12:36:34
Zarządzenie nr 47 z dnia 21 czerwca 2022 r. w spr. ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego 2022-12-21 12:36:12
Zarządzenie nr 46 z dnia 21 czerwca 2022 r. w spr. powołania komisji do ustalenia wartości godziwej nieruchomości 2022-12-21 12:35:49
Zarządzenie nr 45 z dnia 08 czerwca 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-06-10 08:37:35
Zarządzenie nr 44 z dnia 26 maja 2022 r. w spr. powołnia komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2022-12-21 12:35:22
Zarządzenie nr 43 z dnia 25 maja 2022 r. w spr. ustalenia 17 czerwca 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2022-05-26 09:24:32
Zarządzenie nr 42 z dnia 25 maja 2022 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Trzepnicy 2022-05-26 09:24:08
Zarządzenie nr 41 z dnia 25 maja 2022 r. w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich 2022-05-26 09:23:33
Zarządzenie nr 39 z dnia 16 maja 2022 r. w spr. włączenia do gminnej ewidencji zabytków nowej karty adresowej zabytku 2022-05-24 14:03:13
Zarządzenie nr 38 z dnia 09 maja 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-05-24 14:01:52
Zarządzenie nr 37 z dnia 09 maja 2022 r. w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2022-05-26 10:09:34
Zarządzenie nr 36 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich z siedzibą w Ogrodzonej za 2021 rok 2022-05-26 10:05:46
Zarządzenie nr 35 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w spr. zmian w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-05-26 10:02:14
Zarządzenie nr 34 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w spr. zasad oznaczania dokumentacji do realizacji operacji "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Podstole" 2022-05-26 10:00:48
Zarządzenie nr 32 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w spr. zasad oznaczania dokumentacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach programu operacyjnego polska cyfrowa na lata 2014 - 2020 2022-05-26 09:58:47
Zarządzenie nr 30 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w spr. ustaleniu dnia 2 maja 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2022-05-26 09:50:31
Zarządzenie nr 29 z dnia 06 kwietnia 2022 r. w spr. obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Wójta Gminy Łęki Szlacheckie 2022-05-26 09:48:16
Zarządzenie nr 28 z dnia 04 kwietnia 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-05-26 09:46:28
Zarządzenie nr 27 z dnia 04 kwietnia 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-05-26 09:45:19
Zarządzenie nr 26 z dnia 04 kwietnia 2022 r. w spr. powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie do roku 2030 2022-05-26 09:44:10
Zarządzenie nr 25 z dnia 29 marca 2022 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. F. Modrzewskiego w Trzepnicy 2022-05-26 09:41:36
Zarządzenie nr 24 z dnia 29 marca 2022 r. w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich 2022-05-26 09:39:38
Zarządzenie nr 23 z dnia 24 marca 2022 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-05-26 09:36:46
Zarządzenie nr 22 z dnia 15 marca 2022 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-05-26 09:33:39
Zarządzenie nr 21 z dnia 08 marca 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-03-11 14:22:09
Zarządzenie nr 20 z dnia 08 marca 2022 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2022-05-26 09:31:14
Zarządzenie nr 19 z dnia 08 marca 2022 r. w spr. ogłoszenia konkursu na dyrektorów publicznych szkół podstawowych w Gminie Łęki Szlacheckie 2022-03-08 10:25:44
Zarządzenie nr 18 z dnia 03 marca 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości 2022-05-26 09:29:18
Zarządzenie nr 17 z dnia 03 marca 2022 r. w spr. nieodpłatnego przekazania samochodu specjalnego pożarniczego z jednostki OSP Bęczkowice 2022-03-08 10:23:58
Zarządzenie nr 16 z dnia 28 lutego 2022 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-05-26 09:27:37
Zarządzenie nr 15 z dnia 14 lutego 2022 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-02-14 14:26:09
Zarządzenie nr 14 z dnia 07 lutego 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości 2022-02-14 14:24:53
Zarządzenie nr 13 z dnia 01 lutego 2022 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok 2022-02-14 14:23:05
Zarządzenie nr 12 z dnia 26 stycznia 2022 r. w spr. wartości godziwej nieruchomości 2022-02-03 14:09:18
Zarządzenie nr 11 z dnia 26 stycznia 2022 r. w spr. terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 2022-02-03 14:08:15
Zarządzenie nr 10 z dnia 26 stycznia 2022 r. w spr. terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 2022-02-03 14:06:58
Zarządzenie nr 09 z dnia 24 stycznia 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-01-24 12:27:19
Zarządzenie nr 08 z dnia 24 stycznia 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-01-24 12:25:43
Zarządzenie nr 07 z dnia 21 stycznia 2022 r. w spr. zmian w budżecie na 2022 rok 2022-02-03 14:04:28
Zarządzenie nr 06 z dnia 21 stycznia 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości 2022-02-03 14:03:43
Zarządzenie nr 05 z dnia 19 stycznia 2022 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-01-24 12:24:45
Zarządzenie nr 04 z dnia 19 stycznia 2022 r. w spr. powołania komisji do ustalenia godziwej wartości nieruchomości 2022-02-03 14:02:21
Zarządzenie nr 03 z dnia 05 stycznia 2022 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-02-03 14:01:29
Zarządzenie nr 02 z dnia 03 stycznia 2022 r. w spr. planu finansowego na 2022 rok 2022-02-03 13:59:39
Zarządzenie nr 01 z dnia 03 stycznia 2022 r. w spr. ustalenia kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych 2022-02-03 13:58:34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Szumieł

Data wytworzenia:
24 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Michał Szumieł

Data publikacji:
24 sty 2022, godz. 12:02

Osoba aktualizująca informacje

Michał Szumieł

Data aktualizacji:
24 sty 2022, godz. 12:02