Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łęki Szlacheckie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia 2021 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 01 z dnia 04 stycznia 2021 r. w spr. planu finansowego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-03-22 09:49:39
Zarządzenie nr 02 z dnia 04 stycznia 2021 r. w spr. ustalenia kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych 2021-03-22 09:50:59
Zarządzenie nr 03 z dnia 12 stycznia 2021 r. w spr. zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Dobreniczki 2021-03-22 09:52:40
Zarządzenie nr 04 z dnia 14 stycznia 2021 r. w spr. opracowania i wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy 2021-03-22 09:54:07
Zarządzenie nr 05 z dnia 19 stycznia 2021 r. w spr. ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2021 r. 2021-03-22 09:55:37
Zarządzenie nr 06 z dnia 22 stycznia 2021 r. w spr. powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-03-22 09:58:48
Zarządzenie nr 07 z dnia 22 stycznia 2021 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-03-22 09:59:44
Zarządzenie nr 08 z dnia 21 stycznia 2021 r. w spr. wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Łęki Szlacheckie 2021-01-22 15:02:02
Zarządzenie nr 09 z dnia 28 stycznia 2021 r. w spr. przetargu na sprzedaż autobusu marki Autosan i powołania komisji przetargowej 2021-03-22 10:01:04
Zarządzenie nr 10 z dnia 28 stycznia 2021 r. w spr. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 dla których Gmina Łęki Szlacheckie jest organem prowadzącym 2021-03-22 10:06:28
Zarządzenie nr 11 z dnia 28 stycznia 2021 r. w spr. terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 dla których Gmina Łęki Szlacheckie jest organem prowadzącym 2021-03-22 10:08:05
Zarządzenie nr 12 z dnia 10 lutego 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu 2021-03-22 10:11:08
Zarządzenie nr 13 z dnia 10 lutego 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu 2021-03-22 10:11:37
Zarządzenie nr 14 z dnia 12 lutego 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drugim przetargu 2021-03-22 10:12:18
Zarządzenie nr 15 z dnia 19 lutego 2021 r. w spr. powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2022-02-03 12:54:57
Zarządzenie nr 16 z dnia 25 lutego 2021 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-03-22 10:13:27
Zarządzenie nr 17 z dnia 18 marca 2021 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2022-02-03 12:56:16
Zarządzenie nr 18 z dnia 18 marca 2021 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2022-02-03 12:58:50
Zarządzenie nr 19 z dnia 24 marca 2021 r. w spr. powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w likwidowanej Filii Bibliotecznej w Trzepnicy 2021-03-25 13:57:44
Zarządzenie nr 20 z dnia 24 marca 2021 r. w spr. opracowania na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli przowadzonych przez Gminę Łęki Szlacheckie 2022-02-03 13:01:45
Zarządzenie nr 21 z dnia 31 marca 2021 r. w spr. ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2021 roku 2022-02-03 13:03:33
Zarządzenie nr 22 z dnia 31 marca 2021 r. w spr. powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 2021-04-16 09:12:18
Zarządzenie nr 23 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w spr. powołania w Urzędzie Gminy w Łęki Szlacheckie Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego 2021-04-16 09:14:42
Zarządzenie nr 24 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w spr. powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-04-16 09:17:16
Zarządzenie nr 25 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w spr. powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie informatycznym w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-04-16 09:19:06
Zarządzenie nr 26 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w spr. powołania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-04-16 09:24:28
Zarządzenie nr 27 z dnia 09 kwietnia 2021 r. w spr. zmian w dokumentacji dotyczącej zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-08-12 11:18:43
Zarządzenie nr 28 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w spr. ustalenia 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-04-27 10:41:51
Zarządzenie nr 29 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w spr. powołania komisji do ustalenia zużycia paliwa w samochodzie specjalnym pożarniczym Renault S 170 2021-04-22 09:44:38
Zarządzenie nr 30 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w spr. darowizny należnego Gminie Łęki Szlacheckie udziału w środku trwałym 2021-04-28 14:42:57
Zarządzenie nr 31 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2021-08-12 11:20:46
Zarządzenie nr 32 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w spr. zmiany w budżecie gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-08-12 11:21:54
Zarządzenie nr 33 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu 2021-08-12 11:23:01
Zarządzenie nr 34 z dnia 10 maja 2021 r. w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 2021-08-12 11:24:31
Zarządzenie nr 35 z dnia 10 maja 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2021-08-12 11:25:46
Zarządzenie nr 36 z dnia 20 maja 2021 r. w spr. ustalenia 4 czerwca dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy łęki Szlacheckie 2021-08-12 11:27:07
Zarządzenie nr 36 z dnia 20 maja 2021 r. w spr. ustalenia 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-05-21 14:51:58
Zarządzenie nr 37 z dnia 31 maja 2021 r. w spr. uchylenia zarządzenie w sprawie darowizny należnego Gminie Łęki Szlacheckie udziału w środku trwałym 2021-08-12 11:28:55
Zarządzenie nr 38 z dnia 31 maja 2021 r. w spr. ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne, wykorzystywanych do organizowania imprez okolicznościowych, szkoleń i spotkań 2021-08-12 11:30:53
Zarządzenie nr 39 z dnia 08 czerwca 2021 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2021-08-12 11:32:43
Zarządzenie nr 40 z dnia 08 czerwca 2021 r. w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich z siedzibą w Ogrodzonej za 2020 rok 2021-08-12 11:34:56
Zarządzenie nr 41 z dnia 14 czerwca 2021 r. w spr. zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Łęki Szlacheckie 2021-08-12 11:36:36
Zarządzenie nr 42 z dnia 16 czerwca 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w trzecim przetargu 2021-08-12 11:37:49
Zarządzenie nr 43 z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. powołania komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2021-08-12 11:39:34
Zarządzenie nr 43 z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. powołania komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2021-06-30 14:57:22
Zarządzenie nr 44 z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. zmiany w budżeci Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-08-12 11:40:28
Zarządzenie nr 45 z dnia 05 lipca 2021 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2021-08-12 12:10:58
Zarządzenie nr 46 z dnia 15 lipca 2021 r. w spr. przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęki Szlacheckie 2021-07-23 14:51:51
Zarządzenie nr 47 z dnia 16 lipca 2021 r. w spr. zmiany w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-08-12 12:12:45
Zarządzenie nr 48 z dnia 16 lipca 2021 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2021-09-02 10:50:54
Zarządzenie nr 49 z dnia 16 lipca 2021 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne, wykorzystywanych do organizowania imprez okolicznościowych, szkoleń i spotkań 2021-09-02 10:53:55
Zarządzenie nr 51 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w czwartym przetargu 2021-09-02 10:55:21
Zarządzenie nr 52 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w spr. obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w czwartym przetargu 2021-09-02 10:57:36
Zarządzenie nr 53 z dnia 13 września 2021 r. w spr. zmiany zarządzenia w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2021-09-15 11:51:13
Zarządzenie nr 54 z dnia 13 września 2021 r. w spr. powołania komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2021-09-15 11:52:54
Zarządzenie nr 55 z dnia 22 września 2021 r. w spr. powołania komisji nagród 2022-02-03 13:05:13
Zarządzenie nr 56 z dnia 22 września 2021 r. w spr. instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-09-30 10:58:00
Zarządzenie nr 57 z dnia 30 września 2021 r. w spr. zmiany w budżecie gminy na 2021 rok 2022-02-03 13:09:49
Zarządzenie nr 58 z dnia 30 września 2021 r. w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji 2022-02-03 13:10:49
Zarządzenie nr 59 z dnia 01 października 2021 r. w spr. ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 2021-10-19 10:43:54
Zarządzenie nr 60 z dnia 01 paździrnika 2021 r. w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości 2022-02-03 13:12:55
Zarządzenie nr 61 z dnia 06 paździrnika 2021 r. w spr. powołania komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2022-02-03 13:15:28
Zarządzenie nr 62 z dnia 20 października 2021 r. w spr. powołania komisji odbioru robót budowlanych 2021-11-08 11:28:00
Zarządzenie nr 63 z dnia 29 paździrnika 2021 r. w spr. zmian w budżecie na 2021 rok 2022-02-03 13:19:18
Zarządzenie nr 64 z dnia 29 paździrnika 2021 r. w spr. rozwiązania Gminnego Biura Spisowego 2022-02-03 13:20:53
Zarządzenie nr 65 z dnia 29 października 2021 r. w spr. ustalenia 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-11-08 11:29:26
Zarządzenie nr 66 z dnia 29 października 2021 r. w spr. aktualizacji w miesiącu październiku wysokości podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2021 roku 2021-12-23 15:03:11
Zarządzenie nr 67 z dnia 02 listopada 2021 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2022-02-03 13:22:26
Zarządzenie nr 68 z dnia 02 listopada 2021 r. w spr. wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-11-08 11:30:59
Zarządzenie nr 69 z dnia 03 listopada 2021 r. w spr. przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2022-02-03 13:26:14
Zarządzenie nr 70 z dnia 08 listopada 2021 r. w spr. zmiany zarządzenia w spr. regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie 2021-11-08 11:33:18
Zarządzenie nr 71 z dnia 08 listopada 2021 r. w spr. powołania komisji naboru oraz ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2021-11-08 11:34:40
Zarządzenie nr 72 z dnia 09 listopada 2021 r. w spr. projektu budżetu na rok 2022 oraz WPF na lata 2022 - 2026 2022-02-03 13:27:51
Zarządzenie nr 73 z dnia 22 listopada 2021 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do podmiotów prowadzących żłobki 2022-02-03 13:29:37
Zarządzenie nr 74 z dnia 02 grudnia 2021 r. w spr. ustalenia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-12-09 12:50:01
Zarządzenie nr 75 z dnia 02 grudnia 2021 r. w spr. ustalenia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie 2021-12-09 12:50:52
Zarządzenie nr 76 z dnia 09 grudnia 2021 r. w spr. zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok 2021-12-23 15:04:36
Zarządzenie nr 77 z dnia 17 grudnia 2021 r. w spr. wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-02-03 13:33:09
Zarządzenie nr 78 z dnia 17 grudnia 2021 r. w spr. zasad udzielania zamówień o wartości do 130 tyś. PLN 2021-12-28 14:43:09
Zarządzenie nr 79 z dnia 28 grudnia 2021 r. w spr. ogłoszenia ustnych rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomawie 2022-02-03 13:34:54
Zarządzenie nr 80 z dnia 28 grudnia 2021 r. w spr. ogłoszenia ustnych rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Dobrenicach 2022-02-03 13:39:07
Zarządzenie nr 81 z dnia 28 grudnia 2021 r. w spr. powołania komisji 2022-02-03 13:40:15
Zarządzenie nr 82 z dnia 31 grudnia 2021 r. w spr. wartości godziwej nieruchomości 2022-02-03 13:41:12
Zarządzenie nr 83 z dnia 31 grudnia 2021 r. w spr. ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie na podstawie umowy o pracę 2022-01-24 12:35:51
Zarządzenie nr 84 z dnia 31 grudnia 2021 r. w spr. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Kierownika GOPS w Łękach Szlacheckich 2022-01-24 12:37:49

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Szumieł

Data wytworzenia:
22 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Michał Szumieł

Data publikacji:
22 sty 2021, godz. 15:00

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-