Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Łęki Szlacheckie

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Deklaracje, stawki i opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała nr XLV/262/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie

Uchwała nr XLIV/252/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie

Uchwała nr XV/88/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XV/89/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie

Uchwała nr XV/90/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości nie zamieszkałe przez mieszkańców

Uchwała nr XV/91/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr XV/92/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała nr XV/93/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr XV/94/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIV/83/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęki Szlacheckie

Uchwała nr XIV/84/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Szumieł

Data wytworzenia:
17 gru 2019

Osoba dodająca informacje

Michał Szumieł

Data publikacji:
17 gru 2019, godz. 09:21

Osoba aktualizująca informacje

Michał Szumieł

Data aktualizacji:
15 lip 2022, godz. 10:04